Fietsveiligheid

Nederland kent minimale regelgeving voor fietsverlichting en ook van Europese normering is geen sprake. Wel bestaat er een breed gedragen gevoel dat fietsverlichting in belangrijke mate bijdraagt aan de fietsveiligheid. In de afgelopen jaren is door de fietsindustrie grote voortgang geboekt in het ontwikkelen van hoogwaardige verlichtingstechnologie die de veiligheid en het comfort sterk kunnen verbeteren.

RKF

De afdeling Fietsen heeft daarom het initiatief genomen voor het 'RAI Vereniging Keurmerk voor (vast monteerbare) Fietsverlichting', RKF. Met dit keurmerk wil de fietsindustrie aan de consument een wegwijzer bieden in het woud van fietsverlichting.

Beeldmerk

RKF-gekeurde fietsverlichting is herkenbaar aan het beeldmerk dat er met een sticker op is aangebracht. Later zal dat ook gebruikt worden op de verpakking van aftermarket fietsverlichting.
Meer informatie is te vinden op de website van RAI Vereniging

Hier vindt u een overzicht van goedkeurde fietsverlichting met vermelding van het aantal sterren, diverse links met informatie over het keurmerk in het algemeen en over de procedure waarmee uw fietsverlichting ter keuring kan worden aangeboden.