Piek keur

Om de files te omzeilen vindt het bevoorraden van winkels steeds vroeger in de ochtend of later op de avond plaats. In 1998 is wettelijk bepaald hoeveel geluid er tijdens deze zogenaamde ‘dagranddistributie’ bij het laden en lossen gemaakt mag worden.

Tussen 19.00 en 23.00 uur is het maximale piekniveau 65dB(A); tussen 23.00 en 07.00 uur mag het geluid de 60 dB(A) niet overschrijden.

Geluidsarme innovaties

SenterNovem (nu Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)) heeft samen met de transportbranche en fabrikanten van wegtransportmiddelen het meerjarenprogramma Piek uitgevoerd. Doel was het ontwikkelen van innovatieve, geluidsarme toepassingen en producten. Denk hierbij aan een stille laadklep, koelmachine, rolcontainer, heftruck, maar ook aan de constructie van de oplegger, aanhanger en de complete carrosserie. Inmiddels zijn we een groot aantal jaren verder en zijn er vele verschillende Piek-Keur gecertificeerde producten te koop. De Piek-Keur gecertificeerde producten kunnen in een aantal gevallen met MIA/VAMIL subsidie worden aangeschaft.

Piek-Keur certificaat

Piek-Keur certificeert componenten en voertuigen nadat uit metingen blijkt dat het product inderdaad stil is. Op basis van dit certificaat wordt door leveranciers van componenten, trucks en carrosseriebouwers een certificaat afgegeven op de desbetreffende producten of opbouw. De Piek- Keur certificaat sticker wordt zichtbaar op het voertuig of component geplakt, zodat duidelijk is dat de vrachtwagen of component bij het laden en lossen zo weinig mogelijk geluidshinder voor omwonenden veroorzaakt. Ook is het een bewijs voor de controlerende instanties, vaak gemeenten, dat het voertuig aan de gestelde normen voldoet. Bovendien heeft het certificaat een positief effect op het imago van het wegvervoer.
BMWT, FOCWA en RAI De Stichting Piek-Keur, een samenwerking tussen BMWT en RAI Vereniging maakt de certificatie mogelijk. Carrosseriebouwers en fabrikanten van machines, rolcontainers, palletwagens, componenten en vrachtwagens kunnen bij de Stichting meer informatie krijgen en aanmelden.

Internationaal register

Het Piek-Keur vindt internationaal ook navolging: zo zijn in landen als Frankrijk, België en GB Piek- projecten in een gevorderd stadium. Onderling worden de goedgekeurde componenten geaccepteerd. Hiervoor is een internationaal register op de Piek-Keur website geplaatst. De inhoud van het register is voor bezoekers uit alle Europese landen gelijk.

QuietTRUCK 72 dB(A)

Aandrijfgeluid van trucks van maximaal 60dB(A) is in de praktijk nog een stap te ver. Er zijn nu verschillende voertuigen waarbij het geluidsniveau ligt tussen 70 dB(A) en 72dB(A). Daarom is door Piek-Keur een extra categorie in het leven geroepen: QuietTRUCK 72dB(A). Dit geeft voldoende onderscheid ten opzichte van andere oplossingen, maar maakt de truck wel herkenbaar als stil voertuig. Dit is een door het ministerie van IenM erkende 'tussenhalte' voor eindstation 65dB(A). In 2017 is door RVO de waarde op van 71 dB(A) om in aanmerking te komen voor MIA/Vamil subsidie.

Meer informatie is te vinden op de website van Piek-keur.