Keurmerk Laadkleppen – LPK

Verplicht keuren en onderhouden

Laadkleppen worden intensief gebruikt en zijn daardoor onderhevig aan slijtage. Een defect kan leiden tot vertraging of erger; de vereiste veiligheid kan in gevaar komen. Regelmatig controleren en onderhouden van de laadklep is volgens de Arbo-wet verplicht. Werkgevers zijn tenslotte verantwoordelijk voor de veiligheid van hun werknemers.

Minimaal één keer per jaar dient de laadklep te worden gekeurd. Dat kan aan de hand van het LPK (Laadkleppen Periodieke Keuring) Keurmerk. Want dankzij dit keurmerk is de veiligheid van de laadklep beter gewaarborgd.

Deskundige keuring

Voor deskundige keuring, onderhoud en reparaties kan men terecht bij bedrijven die zijn aangesloten bij het LPK Keurmerk. Wanneer een laadklep het LPK Keurmerk draagt, betekent dit het volgende:
  • de laadklep wordt jaarlijks gekeurd
  • de keuring wordt uitgevoerd door een speciaal opgeleide keurmeester
  • de laadklep voldoet aan alle eisen die zijn opgenomen in de LPK checklist
Regelmatige steekproeven door een onafhankelijke instantie garanderen de kwaliteit van het LPK Keurmerk.

Keuringsbewijzen: goed bewaren

Als een laadklep is goedgekeurd, worden de volgende keuringsbewijzen afgegeven:
  • een sticker voor op de laadklep
  • een checklist met alle keuringspunten
  • registratie van de keuring in het onderhoudsboek van de laadklep
Bij eventuele controle moeten de keuringsbewijzen getoond kunnen worden. Bovendien zijn de keuringsbewijzen belangrijke documenten voor de verzekeringsmaatschappij.

LPK wordt aanbevolen door de volgende laadklepfabrikanten: Bär, Dautel, Dhollandia, GLT Interlift / ANTEO, Hiab / Ama / Zepro, Mariba

Meer informatie is te vinden op de website van LPK.