Keurmerk Hefbruggen

Het jaarlijks (laten) controleren en onderhouden van hefbruggen is volgens de Arbo-wet verplicht. Werkgevers zijn ten slotte verantwoordelijk voor de veiligheid van hun werknemers. Hefbruggen worden vaak zwaar belast en intensief gebruikt en zijn daardoor onderhevig aan slijtage. Een defect kan leiden tot een zeer onveilige werksituatie. De verplichting van onderhouden en keuren geldt voor alle hefsystemen binnen een bedrijf. Neem het RAI Vereniging Keurmerk Hefbruggen op in uw Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).

Buiten de verplichte keuring vanuit de Arbodienst, eist de Dienst wegverkeer (RDW) dat een bedrijf dat autokeuringen uitvoert, deze keuring verricht op een hefbrug die is gekeurd door één van de door de RDW erkende keurmerken. RAI Vereniging Keurmerk Hefbruggen is daar één van. Minimaal één keer per jaar dient een hefbrug te worden onderhouden en gekeurd. Dat kan aan de hand van het Keurmerk Hefbruggen. Dankzij dit keurmerk is de veiligheid van een hefbrug beter gewaarborgd.

Keuringseisen

Iedere deelnemer van het keurmerk werkt met dezelfde checklist. Deze checklist bestaat uit controleaspecten die benoemd zijn in de P159 of EN NEN 1493. De laatste norm is vanaf 1998 van kracht en wordt op Europees niveau bepaald. Er wordt nog wel eens aangenomen dat het keurmerk zelf de regels bepaald, maar dat is niet het geval. Alle controleaspecten zijn beschreven en terug te vinden in de genoemde normen.

Deskundige keuring

Voor deskundige keuring, onderhoud en reparaties kan een bedrijf terecht bij bedrijven die zijn aangesloten bij het RAI Vereniging Keurmerk Hefbruggen. Het keurmerk heeft landelijke dekking en is erkend door de RDW en bekend bij BOVAG, Focwa, VACO en de arbeidsinspectie. U heeft pas zekerheid of uw hefbrug voldoet als deze gekeurd is volgens het arbeidsinspectieblad P159 of EN NEN 1493 afhankelijk van het bouwjaar.
Zekerheid Als een bedrijf zijn hefsystemen laat keuren dan is hij zeker van de volgende punten:
  • De werknemer een veilige werkplek heeft (Arbowetgeving)
  • De keuring door opgeleide keurmeesters is uitgevoerd
  • Het hefsysteem voldoet aan alle eisen die zijn opgenomen in de P159 of de Europese norm NEN EN 1493
  • Het hefsysteem voldoet aan de gestelde eisen van het RDW (alleen APK hefbrug)
  • Het systeem bekend is bij de RDW (alleen APK hefbrug)
  • Voeldoet aan de BOVAG Focwa VACO branchenorm Hefbruggen
Regelmatige steekproeven en beoordelingen van onze deelnemers, door een onafhankelijke instantie Liftinstituut, garanderen de kwaliteit van het Keurmerk.

Keuringssticker

Als een hefbrug de keuring heeft doorstaan, wordt de brug voorzien van een RAI Vereniging Keurmerk Hefbruggen sticker:

Een keuringssticker is een 1 jaar geldig en, voor deze periode moet de hefbrug opnieuw onderhouden en gekeurd worden. Het advies luidt om het onderhoud van de hefbrug te combineren met een keuring. De leverancier van de hefbrug kan u informatie verstrekken over dit landelijk keurmerk.

Keuring laten uitvoeren

Deelnemende bedrijven kunnen uw hefbruggen keuren onder het keurmerk hefbruggen. Voor een compleet overzicht van deelnemer en meer informatie verwijzen wij u naar de RAI Vereniging.